Ιατρική Προσέγγιση

Αισθητική Προσέγγιση

Ποιοι Είμαστε

Επικοινωνία
Τι Είναι το Botox


Η αλλαντοτοξίνη είναι ένα πολυπεπτίδιο που παράγεται από τον μικροργανισμό clostridium botulinum.

Το πολυπεπτίδιο αυτό δρα στη νευρομυϊκή σύναψη εμποδίζοντας την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης, του υπεύθυνου δηλαδή νευροδιαβιβαστή για την μυϊκή σύσπαση.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μια αναστρέψιμη και μερική αναστολή των μυικών συσπάσεων.

Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, οι νευρομυϊκές συνάψεις ανακτούν και πάλι την αρχική τους νευρική μεταβίβαση και ο μυς την πλήρη κινητικότητα του.